Historisk arkiv

Ta stilling til organdonasjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Organdonasjon kan hjelpe flere mennesker å overleve. – Jeg vil derfor oppfordre alle til å ta stilling til organdonasjon. Det er gledelig at nye tall viser at stadig flere sier ja, men behovet er fortsatt stort, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Per 1. oktober har det blitt transplantert 322 organer til 313 pasienter ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Avslagsprosenten (pårørende som sier nei) har sunket fra 28 til 25 prosent og det har blitt gjennomført 75 donasjoner, som er det høyeste tallet noen sinne.

Det er et økende behov for organtransplantasjoner i Norge.

– Mange donerer i dag en av sine nyrer til familiemedlemmer. Men det er stort behov for at flere stiller opp, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen.

På tross av økningen i antall donasjoner stiger ventelistene til transplantasjoner. Dessverre dør pasienter på ventelisten fordi ikke nok organer er tilgjengelig.

Lørdag 23. oktober markerer Stiftelsen Organdonasjon den europeiske donasjonsdagen med stands mange steder i landet. Her kan du få mer informasjon om organdonasjon og også få donorkort til å ha i lommeboken, i fall dine pårørende får spørsmål om du vil at dine organer skal doneres. Donorkort finner du også på apoteket og legekontoret.

Du kan også finne mer informasjon om organdonasjon på www.facebook.com/organdonasjon. Denne gruppen har nå over 165.000 norske medlemmer.