Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Nasjonalt hjerte- og karregister vil gi bedre helsehjelp

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Kongen i statsråd vedtok i dag forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i nasjonalt register over hjerte- og karlidelser.

- Hjerte- og karsykdommer er vår største gruppe av folkesykdommer og det er et stort behov for økt kunnskap om forebygging, diagnostisering og behandling av denne type sykdommer, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Vi har mange gode helseregistre i Norge som brukes som grunnlag for helseovervåkning, kvalitetsforbedring og forskning. Likevel er det fortsatt slik at vi mangler viktig kunnskap om årsaker til, og forekomst av, sykdom og kvalitet på helsehjelp for store pasientgrupper.

- Dette registeret vil styrke kunnskapsgrunnlaget for hjerte- og karsykdom og bidra til å gi pasientene bedre kvalitet på diagnostikk og behandling. Jeg er derfor glad for at Nasjonalt folkehelseinstitutt kan starte dette viktige arbeidet 1. januar, sier hun.

- Det er bred enighet om behovet for et slikt register. Behovet er understreket både av pasientorganisasjonene, forskningsmiljøene og helseforetakene. I arbeidet med utformingen av forskriften er det lagt vekt på at pasientene skal være trygge på at helseopplysninger ikke misbrukes eller kommer på avveier, og at deres personlige integritet ivaretas på best mulig måte, sier Strøm-Erichsen.

Hjerte- og karregisteret skal bestå av et basisregister og tilknyttede medisinske kvalitetsregistre. Samlet utgjør dette organisasjonsmodellen fellesregister. Modellen sikrer nasjonal samordning hvor én aktør har det overordnede juridiske ansvaret, samtidig som forankringen i fagmiljøene ivaretas.

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter
Til toppen