Historisk arkiv

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Medlemmer i perioden 1. januar 2011 – 31.desember 2014

Leder Bjørn-Inge Larsen, direktør, Helsedirektoratet

Nestleder Geir Stene-Larsen, direktør, Folkehelseinstituttet, ny
Ass. direktør Bjørn Guldvog, Helsedirektoratet
Liv Arum, generalsekretær, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Anne Lise Ryel, generalsekretær, Kreftforeningen
Randi Talseth, generalsekretær, Voksne for barn
Lars Ødegård, generalsekretær, Norges Handikapforbund
Bente Mikkelsen, administrerende direktør, Helse Sør-Øst RHF
Gunnar Bovim, administrerende direktør, Helse Midt-Norge RHF
Lars H. Vorland, administrerende direktør, Helse Nord RHF
Baard-Christian Schem, fagdirektør, Helse Vest RHF, ny
Gro Ramsten Wesenberg, direktør, Statens Legemiddelverk
Cecilie Daae, divisjonsdirektør, Helsedirektoratet, ny
Giske Ursin, direktør, Kreftregisteret, ny
Nadia Ansar, psykolog, ny
Direktør Bernadette Kumar, direktør NAKMI, ny
Bjarne Robberstad, førsteamanuensis, Institutt for samfunnsmedisinske fag Universitetet i Bergen, ny
Wenche Malmedal, høgskolelektor, Høgskolen i Sør-Trøndelag, ny
Karen Kaasa, kommunaldirektør Nøtterøy kommune
Finn Strand, kommunaldirektør Bergen kommune
Gudrun Haabeth Grindaker, direktør KS
Anette Fosse, fastlege Mo i Rana
Anna Welle, rådmann Saltdal kommune, ny
Vegard Vige, kommuneoverlege Kristiansand, ny 
Lene Bakke, nettverkskoordinator for UH-nett Vest
Frode Vartdal, dekan, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, ny