Historisk arkiv

To millioner til ME-studie

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen bevilger to millioner kroner til ME-forskning i Helse Vest . I tillegg skal det i 2012 etableres en nasjonal ME kompetansetjeneste i Helse Sør-øst. Tjenesten skal bidra til å samle og øke kunnskapen i helsetjenesten om ME.

- Vi vet fortsatt ikke nok om årsakene til ME, men det er svært gledelig at vi ser det går fremover, og jeg ønsker å styrke forskningen på ME i Norge og  bevilger derfor to millioner kroner til Helse Vest og forskningen ved Hauekland Universitetssykehus.  Funnene så langt er  lovende, og har fått internasjonal oppmerksomhet så dette må vi støtte opp om, sier Strøm-Erichsen.

Strøm-Erichsen legger også vekt på at det er variasjoner i tjenestetilbudet til pasienter med CFS/ME.  Helseministeren mener en nasjonal kompetansetjeneste og nasjonale anbefalinger for behandling vil bidra til en kvalitetsheving av tilbudet til pasienter med ME eller hvor det er mistanke om ME.

- Jeg er opptatt av at pasienter med ME blir tatt på alvor, de må få grundig utredning for underliggende sykdommer. En nasjonal kompetansetjeneste vil bidra til økt kunnskap og dermed også økt kvalitet på tilbudet til de med ME eller hvor det er mistanke om ME, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Senteret vil få ansvar for å bygge opp kompetanse på nasjonalt nivå, spre kunnskap og bidra med veiledning til hele helsetjenesten. Kompetansetjenesten skal overvåke og formidle behandlingsresultater, delta i forskning og undervisning, etablere forskernettverk og bidra i utviklingen av nasjonale retningslinjer.

For å sikre bedre likebehandling har også helseministeren bedt Helsedirektoratet utarbeide anbefalinger til helsetjenesten for den hjelp pasienter med ME eller mistanke om ME skal få. Helsedirektoratet vil om ikke lenge lansere et rundskriv om diagnostisering og oppfølging av pasienter med ulik grad av ME.

- Dette er et viktig tiltak for å bidra til et likeverdig godt helse- og omsorgstilbud til pasienter med CFS/ME. ME er en alvorlig sykdom og en stor belastning for de som rammes, vi må sørge for at den hjelpen de får av det offentlige helsevesenet er så god som mulig sier Strøm-Erichsen.

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter