Historisk arkiv

Felles journal gir enklere tilgang til nødvendige helseopplysninger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen fastsatte fredag 9. novbember en ny forskrift som åpner for at alle som behandler samme pasient i et etablert fellesskap kan bruke en felles pasientjournal for pasienten.

- Denne forskriften gjør det enklere for både helsepersonell og pasienten ved at det nå blir en felles journal, i stedet for flere. Dette øker pasientsikkerheten og gjør samtidig at behandlingen blir mer effektiv. Den kan også gjøre samarbeidet mellom privat og offentlig enklere, sier helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.

Forskriften om virksomhetsovergripende pasientjournaler i formalisert arbeidsfelleskap åpner for at to eller flere virksomheter som samarbeider om å yte helsehjelp kan bruke samme pasientjournal for den enkelte pasient.

- Dette er et viktig skritt på veien mot en elektronisk pasientjournal som kan benyttes i hele helsevesenet til beste for pasientene, sier Jonas Gahr Støre.

Et formalisert arbeidsfellesskap kan være fastleger eller tannleger som arbeider sammen, eller samarbeid mellom en kommune og private tjenesteytere om å yte helsehjelp til pasienter. Når en kommune og private bruker felles pasientjournal, er kommunen ansvarlig for opplysningene. Sykehusene vil som tidligere få tilgang til pasientjournaler i forbindelse med behandling.

Felles pasientjournal krever skriftlig avtale. Forskriften oppstiller overordnede krav til avtalens innhold. Helsepersonells tilgang til opplysninger reguleres av helseregisterlovens alminnelige bestemmelser og helsepersonellovens regler om taushetsplikt. Det innebærer at der hvor det er de alminnelige bestemmelsene om samtykke og taushetsplikt som regulerer helsepersonellets tilgang til opplysningene.

Forskriften trer i kraft umiddelbart.

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter