Historisk arkiv

Ønsker innspill om IT i helse- og omsorgssektoren

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Som ledd i arbeidet med stortingsmeldingen om IT i helse- og omsorgssektoren, inviterer helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen deg til å komme med innspill.

- En stadig større del av informasjonsutvekslingen i helse- og omsorgssektoren går elektronisk, og nye løsninger tas i bruk. Den nasjonale helseportalen blir videreutviklet og får stadig ny funksjonalitet. Elektroniske resepter innføres over hele landet, og det arbeides med en nasjonal kjernejournal.  Dette er eksempler på tiltak som er med å øke pasientsikkerheten og bedre behandlingen av pasientene, men det er mer å hente, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen ønsker innspill til en ny stortingsmelding om IT i helse- og omsorgssektoren.(Helse- og omsorgsdepartementet)

I løpet av 2012 vil regjeringen legge frem en stortingsmelding om helse- og omsorgstjenestene i en digital hverdag. Meldingen skal vise hvordan informasjons- og kommunikasjonssystemer i helse- og omsorgssektoren (e-helse) kan bidra til bedre kvalitet i forebygging, behandling, rehabilitering og omsorg.

Hvilke nettjenester bør helse- og omsorgssektoren tilby pasienter og helsepersonell? Hvordan kan vi oppnå bedre flyt av helseopplysninger mellom behandlende helsepersonell? Hvordan kan IT og velferdsteknologi medvirke til at pasienter kan bo hjemme lengre?  Dette er blant temaene helse- og omsorgsdepartementet ønsker dine innspill til.

Kom med dine innspill på ehelse.regjeringen.no

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter