Historisk arkiv

Pasientenes opplevelse skal styre sykehusene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen vil offentliggjøre og bruke pasientenes erfaringer ved norske sykehus. Derfor brukes for første gang pasientenes erfaringer fra sykehusene som et styringsverktøy og offentliggjøres på www.helsenorge.no.

Regjeringen vil offentliggjøre og bruke pasientenes erfaringer ved norske sykehus. Derfor brukes for første gang pasientenes erfaringer fra sykehusene som et styringsverktøy og offentliggjøres på www.helsenorge.no. - Resultatene viser heldigvis at pasientene er gjennomgående fornøyd med sykehusene, men det er viktig å bruke pasientenes negative og positive erfaringer til å gjøre tilbudet enda bedre, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Fra og med i år vil pasientenes opplevelser og synspunkter være blant måltallene for oppfølging av sykehusene. Det vil være full åpenhet om resultatene slik at pasienter for eksempel kan lese om andre pasienters erfaringer før de selv velger sykehus.

Fra 2006 til 2011 har pasientene fått bedre opplevelse av norske sykehus. Undersøkelsen viser at pasientene har gode erfaringer med sykehusene – særlig på områdene pasientsikkerhet, erfaringer med leger og pleiepersonell og måten de pårørende blir ivaretatt på.

Det har vært fremgang på flere av indikatorene i undersøkelsen. Pasienterfaringer med informasjon og sykehusets håndtering av pårørende har bedre resultat i 2011 enn i 2006. Flere spørsmål om sykehusorganisering går også i riktig retning.

- Vi har gjort store endringer i hvordan vi organiserer sykehusene, og jeg er glad for at pasientene er mer tilfreds med sykehusorganiseringen nå enn tidligere, sier Strøm-Erichsen.

- Som forventet er ventetid og samhandling områder der pasientene var minst fornøyd med sykehusene i 2011.. Ventetiden i 2012 er betydelig lavere enn i 2011 og pasientens tilbakemelding viser at vi må fortsette arbeidet med å redusere ventetider. Samhandlingsreformen startet fra nyttårsskiftet og jeg forventer at den vil medføre bedre resultater knyttet til samhandling, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Les mer om kvalitetsindikatorene på helsenorge.no

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter