Historisk arkiv

Styrker tilbudet til transseksuelle og transpersoner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Kriteriene for kjønnsskifte i Norge skal utredes og helsetilbudet til transseksuelle og transpersoner skal styrkes.

- Dette er et viktig arbeid. Det handler om å ivareta en av de mest grunnleggende rettigheter et menneske har: Retten til å være personen man føler, tenker og lever som, sier helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.

Transseksuelle og transpersoner har over lengre tid vært opptatt av at tilbudet deres ikke dekker behovene de har. Regjeringen tar nå grep på flere områder for å styrke tilbudet til denne gruppen.

Kravet til sterilisering i forbindelse med kjønnsskifte skal vurderes fjernet 
Det blir nedsatt en ekspertgruppe i regi av Helsedirektoratet som skal utrede hvilke kriterier som skal gjelde for endring av kjønn i Norge. Gruppen skal også vurdere om dagens krav til sterilisering ved kjønnsskifteoperasjon skal fjernes.

Brukerorganisasjonene skal være representert i arbeidet.

Pasientgruppen skal sikres en second opinion 
Helsedirektoratet skal legge til rette for at pasienter som er uenig i vedtak fra den nasjonale behandlingstjenesten for transseksualisme ved Oslo universitetssykehus kan få en fornyet vurdering av saken sin. Her vil det være aktuelt å inngå samarbeid med andre skandinaviske land.

Kunnskapen og bevisstheten rundt kjønnsidentitet skal styrkes
Bevisst­heten og kunnskapen om kjønnsidentitetstematikk i helseforetak, kommuner, skoler, arbeidsliv skal styrkes slik at man i større grad når ut til de som trenger hjelp der de lever. Helsedirektoratet skal derfor legge frem en plan med tiltak for å styrke helsetilbudet på alle nivåer for gruppen. Målet er at planen settes i verk i 2014.

Også de som får avslag om kjønnsskifte skal sikres hjelp
Det skal utredes hvordan helsetilbudet til transseksuelle og transpersoner  skal bli bedre og kompetansen heves. Personer som ikke oppfyller kriteriene for behandling ved Oslo universitetssykehus skal sikres annen oppfølging. Dette skal også Helsedirektoratet gi en faglig vurdering av.

- Dette er en gruppe som har fått liten offentlig oppmerksomhet og som trenger bedre hjelp av helsetjenesten. Nå gjør vi noe med det. Jeg har store forventninger til at det vi nå gjør er en nødvendig håndsrekning til mennesker som trenger et bedre tilbud og en bedre forståelse i Norge, sier Jonas Gahr Støre.

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter