Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Helse- og sosialberedskapsplan

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet har som ledd i oppfølgingen av Stortingsmelding nr. 37 (2004-05) "Flodbølgekatastrofen i Sør-Asia og sentral krisehåndtering" fastsatt Overordnet nasjonal helse- og sosialberedskapsplan versjon 1.0. Planen er et overordnet rammeverk aktørene kan bruke som grunnlag i arbeidet med beredskapsplaner for sin virksomhet.

Denne planen er ersattet av en ny Nasjonal helseberedskapsplan, fastsatt 2. juni 2014

Helse- og omsorgsdepartementet har som ledd i oppfølgingen av Stortingsmelding nr. 37 (2004-05) "Flodbølgekatastrofen i Sør-Asia og sentral krisehåndtering" fastsatt Overordnet nasjonal helse- og sosialberedskapsplan versjon 1.0. Planen er et overordnet rammeverk aktørene kan bruke som grunnlag i arbeidet med beredskapsplaner for sin virksomhet.

 

 Planen i PDF-format