Historisk arkiv

Presentasjon av fødselsmeldingen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Nett-TV

Fredag 13. februar presenteres St.meld. nr. 12 (2008-2009) ”En gledelig begivenhet – om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg”. Meldingen legges på frem av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen og statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Dagfinn Sundsbø.