Historisk arkiv

Bilder av tidligere statssekretær Robin Martin Kåss

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Foto: Bjørn Stuedal
Bildene kan brukes fritt, men fotograf skal oppgis i billedtekst.