Historisk arkiv

Helsebiblioteket ”Årets bibliotek 2011”

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Gratulerer med dagen og prisen som ”Årets bibliotek 2011”

”Kunnskap er makt og må derfor deles med andre”, er det sagt. Dette har Helsebiblioteket tatt bokstavelig.  I dag får dere anerkjennelse for nettopp det. 

Lik tilgang til like gode helsetjenester over hele landet – det er grunnsteinen i regjeringens helsepolitikk. Vi gjennomfører nå Samhandlingsreformen for å få til det også for fremtiden.

Men det skjer ikke uten kunnskap og kompetanse.  Helsepersonell må ha tilgang til den samme kunnskapen uansett hvor de jobber og hvor i landet de holder til. De må ha en felles kunnskapsplattform.   

Det er nettopp det Helsebiblioteket er. Bare ett tastetrykk unna. Åpen og gratis for alle. Også for brukere, pårørende og folk flest. Dette er i tråd med målet om mer åpenhet i tjenesten. 

Kommunelegen i Båtsfjord kan søke i det samme oppslagsverket som fastlegen i Bygdøy allé.  

Hjemmesykepleieren i Årdal kan lese det samme som intensivsykepleieren på Ahus.  

Og brukere kan finne informasjon om helse og sykdom på en nettside som er faglig oppdatert og til å stole på.  

Jeg vil si at Helsebiblioteket bidrar til å utviske forskjeller og til å fjerne terskler. Dermed bidrar dere til god kvalitet – til at pasientene får trygge og gode tjenester uavhengig av hvor de bor. 

Helsebiblioteket er et eksempel på et svært vellykket IT-prosjekt! 

Her er det enkel tilgang til de beste internasjonale oppslagsverk, databaser og tidsskrifter. Dette takket være nasjonale avtaler som er inngått med store forlag og leverandører. Helsebiblioteket er blitt et forbilde for andre land som ønsker å få til det samme. 

Da daværende helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad åpnet ”Helsebiblioteket.no” i juni  2006 sa hun at det blir en stor utfordring å gjøre Helsebiblioteket kjent for helsepersonell, studenter og ansatte i forvaltningen.  

Det har dere klart. Kunnskapssenteret, redaksjonen, ildsjeler og ambassadører i tjenesten og lokale fagbibliotek har sørget for at flere og flere kjenner til og bruker Helsebiblioteket. 

Jeg har hørt at det på en måned var 70. 000 brukere av Helsebiblioteket, men at det reelle antallet er enda høyere. Det er bra! Nå gjelder det å jobbe for å nå ut til enda flere, og bli enda bedre kjent særlig i kommunene. Og det er viktig å nå ut til alt helsepersonell. Samhandlingsreformen trenger Helsebiblioteket. 

Helsebiblioteket er et nasjonalt prosjekt som Helsedirektoratet og RHF-ene har samarbeidet om å få til. En skikkelig suksesshistorie som vi alle kan være stolte av. 

Gratulerer med den flotte prisen. Det er grunn til optimisme i helse-Norge!