Historisk arkiv

Nett-TV: Når skjebnejournalistikken møter innvandringspolitikken

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Nett-TV

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) inviterer til seminar om medias formidling av innvandringssaker.

Sted: Auditoriet i R5, Akersgata 59, Oslo
Tid: torsdag 4. oktober kl. 10 til 12

Se program for seminaret