Historisk arkiv

Endringer i underholdskravet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet har vedtatt endringer i utlendingsforskriften om underholdskravet. Endringen gjør det mulig å dokumentere tidligere inntekt på et tidligere tidspunkt.

Endringen innebærer at tidligere inntekt ikke lenger må dokumenteres med ligningsattest. Den kan i stedet dokumenteres gjennom en bekreftelse fra ligningsmyndighetene på innrapportert inntekt fra arbeidsgiver.

Dette er ikke en liberalisering av underholdskravet, kun en endring i hvordan det kan dokumenteres at underholdskravet er oppfylt.

I tillegg gjøres det unntak fra kravet til tidligere inntekt for personer som er innvilget varige trygdeytelser. De slipper dermed å dokumentere tidligere trygdeytelser. Det er også gjort en begrepsendring for å erstatte ordet «minstepensjon».

Endringene trådte i kraft 1. oktober 2013.

Les forskriften her