Historisk arkiv

Høringsmøter om Politianalysen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet inviterer til høringsmøter om Politianalyseutvalgets utredning. Møtene foregår i Sarpsborg, Florø og Bodø i perioden 16. til 24. september.

Møtene arrangeres i forbindelse med høringen av Politianalyseutvalgets utredning NOU 2013:9 Ett politi – rustet til å møte fremtidens utfordringer, som har høringsfrist 1. oktober 2013.
Les høringsbrevet her 
 

Om møtene

På høringsmøtene vil Frede Hermansen og Svein Kristensen, begge medlemmer av Politianalyseutvalget, gi en orientering om anbefalingene i utredningen. Videre blir det anledning til å stille spørsmål om innholdet i forslagene, og komme med synspunkter på anbefalingene.

Under møtene vil oppmerksomheten primært rettes mot anbefalingene vedrørende politiets oppgaver, politidistriktsinndelingen og lokal struktur.

For at innspillene skal tas i betraktning under den videre behandlingen av saken, bør de også innsendes skriftlig innen høringsfristen.
 

Tid og sted for møtene

  • Mandag 16. september kl. 11: Sarpsborg. Møtet finner sted på Sarpsborg scene, 1.etasje, St. Mariegate 38.
     
  • Fredag 20. september kl. 11: Florø. Møtet finner sted på Flora samfunnshus, Festsalen, Markegata 51.
     
  • Tirsdag 24. september kl. 11: Bodø. Møtet finner sted i Hovedredningssentralens lokaler, Auditoriet i 8. etasje, Torvgata 2.

Tidsrammen for møtene er tre timer. Det er ikke lagt opp til servering.
 

Påmelding

Påmelding med opplysning om navn på deltaker og møtested sendes til thea.schjodt@jd.dep.no. Det tas forbehold om begrensninger av plasshensyn.