Historisk arkiv

Historisk arkiv

Bjørnland ny sjef for Politiets sikkerhetstjeneste

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Marie Benedicte Bjørnland (47) ble i statsråd i dag utnevnt som sjef for Politiets sikkerhetstjeneste for en åremålsperiode på seks år.

 

Marie Benedicte Bjørnland (47) ble i statsråd i dag utnevnt som sjef for Politiets sikkerhetstjeneste for en åremålsperiode på seks år.

Bjørnland kommer fra stillingen som politimester i Vestfold, en stilling hun har hatt siden 2005. Fra 2003 til 2005 var hun visepolitimester samme sted. Bjørnland er en utviklings- og resultatorientert person som kan vise til gode resultater for det politidistriktet hun har ledet.

Bjørnland er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo. Hun kan vise til ledererfaring fra høyeste nivå i politiet og har lang erfaring både som politifullmektig, politiadjutant og politiinspektør i Tønsberg politidistrikt, senere Vestfold politidistrikt. I tillegg har hun vært dommerfullmektig ved Skien og Porsgrunn tingrett, og juridisk konsulent i Prisdirektoratet.

Stillingen som sjef for Politiets sikkerhetstjeneste ble ledig etter at Janne Kristiansen fratrådte stillingen 18. januar 2012.