Historisk arkiv

Janne Kristiansen går av som PST-sjef

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

PST-sjef Janne Kristiansen har informert justisministeren om at hun fratrer sin stilling. Bakgrunnen er at det er konstatert mulig taushetsbrudd gjennom offentliggjøring av gradert informasjon.

Justisminister Grete Faremo har tatt Kristiansens ønsker til etterretning og akseptert hennes fratredelse. Kristiansen fratrer med øyeblikkelig virkning. Nestleder ved PST, Roger Berg, vil fungere som PST-sjef inntil videre.

Det var under PST-sjefens redegjørelse i forbindelse med høringen i Stortingets særskilte komité for 22. juli, at Kristiansen formulerte seg på en slik måte at det kan oppfattes som et mulig taushetsbrudd.

– Jeg vil understreke at det ikke er konstatert lovbrudd, men at det dreier seg om et mulig taushetsbrudd. Jeg har likevel valgt å imøtekomme Kristiansens ønske om fratredelse, sier justisminister Grete Faremo.