Historisk arkiv

Returavtale inngått mellom Norge og Etiopia

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Norge har undertegnet en avtale om retur med Etiopia. Avtalen åpner både for at etiopiske borgere kan få støtte til å returnere frivillig og for tvangsretur.

– Etiopiske borgere har gjennom mange år vært en stor asylsøkergruppe i Norge, og vi er veldig glade for at vi nå har inngått en avtale som vil fremme retur til Etiopia, sier statssekretær Pål K. Lønseth i Justis- og beredskapsdepartementet.

Avtalen ble undertegnet torsdag 26. januar i Addis Abeba av statssekretær i Utenriksdepartementet Torgeir Larsen og fra etiopiske side av State Minister Ambassador Berhane Gebre-Christos. Forhandlingene om en avtale har pågått siden juli 2011. Det er Utenriksdepartementet og Justisdepartementet som har deltatt i forhandlingene.

Avtalen legger til rette for at borgere av Etiopia kan returnere til sitt hjemland på en sikker og verdig måte. Gjennom denne avtalen vil etiopiske borgere som velger å returnere frivillig, motta et engangsbeløp ved ankomst til hjemlandet, samt få tilbud om støtte til reintegrering som legger til rette for en ny start i Etiopia.  For etiopiere som ikke vil reise frivillig åpner avtalen for tvangsretur.

– For å legge til rette for at flest mulig velger frivillig retur vil det gis et tidsvindu på halvannen måned, det vil si frem til 15. mars, for å søke om frivillig retur før tvangsreturer iverksettes, sier Pål K. Lønseth.

Avtalen trådte i kraft ved signering.

Norge har undertegnet en avtale om retur med Etiopia. Avtalen ble undertegnet torsdag 26. januar i Addis Abeba av statssekretær i Utenriksdepartementet Torgeir Larsen og fra etiopiske side av State Minister Ambassador Berhane Gebre-Christos.

Norge har undertegnet en avtale om retur med Etiopia. Avtalen ble undertegnet av statssekretær i Utenriksdepartementet Torgeir Larsen og State Minister Ambassador Berhane Gebre-Christos. (UD)