Historisk arkiv

Internasjonal solidaritet på kvinnedagen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Ofre for menneskehandel er i en forferdelig vanskelig situasjon. De har ingen nære og kjære som kan bistå dem med å komme ut av et liv som leves i den ytterste fornedrelse, og fortjener vår udelte opp-merksomhet, skriver statssekretær Anne Rygh Pedersen i anledning kvinnedagen 8. mars.

Region- og lokalaviser 8. mars 2006

Kjære jenter – gratulerer med dagen!

Av statssekretær Anne Rygh Pedersen (Ap)

I dag er det 8. mars – den internasjonale kvinnedagen. Og spørsmålet dukker jo alltid opp, trenger vi virkelig en kvinnedag i dagens likestilte samfunn. Svaret mitt er et rungende ja – og det er ikke minst fordi kvinnedagen er en internasjonal solidaritetsdag. En dag vi kan se litt utover Norges grenser og ikke minst se på kvinneliv i en globalisert hverdag.

I Justisdepartementet jobber vi med mange kvinne- og likestillingsspørsmål. Dette er selvfølgelig temaer som berører flere departementer, så vi jobber også på tvers. Vi er nå aktivt i gang med å rullere den forrige regjerings handlingsplan mot menneskehandel. Den inneholdt mange gode tiltak som vi vil beholde og forsterke. Og så ser vi behovet for å gjøre endringer og tillegg i lys av Stoltenberg II regjeringas politikk og ikke minst i forhold til den veldige utviklinga vi har sett på området.

Norge er blitt et mottakerland for ofre for menneskehandel. Store mengder av kvinner, også veldig unge kvinner, bringes til Norge og tvinges inn i prostitusjon. FN regner nå menneskehandel for verdens nest største illegale økonomi, bare overgått av våpenhandel. Det er mer penger i handel med mennesker, enn det er i narkotikahandel.

Ofrene for menneskehandel er i en forferdelig vanskelig situasjon. De har ingen nære og kjære som kan bistå dem med å komme ut av et liv som leves i den ytterste fornedrelse. Ofrene fortjener vår udelte oppmerksomhet.

Vi leter etter gode metoder for å få begrensa handelen med mennesker, og vi trenger alle å bidra til at den tar slutt. Først og fremst er dette selvsagt et ansvar for myndighetene, og politiet må intensivere jakten på skruppelløse bakmenn som utnytter mennesker på den groveste måte.

De som kjøper disse jentenes tjenester har et stort ansvar. De holder liv i et internasjonalt kriminelt nettverk som sørger for å ødelegge enorme mengder jenters liv. Det er historien om de rikeste som utnytter de fattigste på en grusom måte.

Kjære menn som kjøper sex – på kvinnedagen henvender jeg meg til dere. Dere har et stort ansvar for å holde dette i gang, og dere må bidra til at det tar slutt! Salget av jentene foregår over hele landet.

Så ser vi på nye tiltak for å gjøre situasjonen enklere for jentene. Vi ser på muligheten for å få bli i Norge på trygt sted, for å komme seg ut av dette livet. Vi ser på muligheten for bedre rettsbistand og vitnebeskyttelse.

Og heldigvis har vi fått de første dommene på menneskehandel. Sør-Trøndelag politidistrikt og statsadvokaten i Sør- Trøndelag har gjort en flott innsats i et etterforskningsklima som er utfordrende. Etterforskning som foregår i inn –og utland. Dommene er viktige for å vise at vi i Norge er på ballen når det gjelder menneskehandel. Vi aksepterer ikke utnyttelse av mennesker i sårbare situasjoner. Vi vil forsterke og intensivere arbeidet, etterforske, iretteføre og straffe gjerningsmenn og sette ofrene i sentrum.

Kjære jenter på kvinnedagen! Vi trenger solidaritetsdager som denne. Vi vil markere at likestillingsarbeidet er et kontinuerlig pågående arbeid som ikke kan legges til side. Det er flott at vi har en egen dag for å markere dette! Gratulerer med dagen.