Historisk arkiv

Inkassosatsen aukar til 550 kroner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Justis- og politidepartementet

Inkassosatsen aukar til 560 kroner

Den 1. januar 2007 aukar inkassosatsen frå 550 til 560 kroner.

Skyldnarane sitt ansvar for inndrivingskostnader blir fastsett utfrå inkassosatsen. Denne satsen blir justert årleg av Justisdepartementet på grunnlag av utviklinga av konsumprisindeksen. Justisdepartementet har fastsett at satsen frå og med 1. januar 2007 skal vere på 560 kroner.

Oppdatert 3.1.2007