Historisk arkiv

Bedre sikkerhetsrutiner ved reiser til utlandet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Justisminister Knut Storberget fikk i dag overlevert rapporten fra arbeidsgruppen som har vurdert sikkerhetsrutinene ved reiser til utlandet. Rapporten innholder flere forslag til forbedrede rutiner.

- Jeg føler at vi har klart å utarbeide presise og relevante råd, både for politikere, embetsmenn i delegasjonen og medreisende. Vi har blant annet fått nyttige innspill fra Pressens sikkerhetsutvalg underveis i arbeidet, sier arbeidsgruppens leder, departementsråd Morten Ruud.

Foruten Ruud har arbeidsgruppen bestått av regjeringsråd Nina Frisak ved Statsministerens kontor, utenriksråd Bjørn T. Grydeland, fungerende departementsråd Morten Tiller fra Forsvarsdepartementet og departementsråd Anne Kari Lande Hasle fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Arbeidsgruppen slår fast at det alltid vil foreligge en viss sikkerhetsrisiko ved reiser til utlandet. Målsettingen må være å redusere denne mest mulig gjennom økt sikkerhetsbevissthet og konkrete sikkerhetstiltak, heter det i rapporten. Bakgrunnen for rapporten er angrepet mot Serena hotell i Kabul 14. januar i år hvor journalist Carsten Thomassen i Dagbladet ble drept og kommunikasjonsrådgiver Bjørn Svennungsen i Utenriksdepartementet ble såret.

Rapporten kommer med anbefalinger på prosedyrer for planlegging og gjennomføring av reiser, utarbeidelse og formidling av trusselvurderinger, samt generelle sikkerhetsråd ved reiser. For risikoutsatte reiser fremmer arbeidsgruppen en rekke særskilte råd.

Justisdepartementet skal utarbeide en standardisert veiledning for reiser til utlandet med generelle sikkerhetsråd rettet spesielt mot delegasjoner og medreisende, heter det blant annet i rapporten. Ved risikoutsatte reiser skal fagdepartementet som gjennomfører reisen utarbeide et beredskapskort som inneholder mer detaljert sikkerhetsinformasjon – for eksempel opplysninger om evakueringsrutiner og samlingspunkter.

I tillegg skal fagansvarlig departement i samråd med PST gi tilbud om nødvendig sikkerhetsinformasjon i forkant av reisen for delegasjonsdeltakere og medreisende. Dersom trusselbildet skulle endre seg under besøket, skal berørte utenriksstasjon informere delegasjonen og de medreisende om dette og gi oppdaterte sikkerhetsråd i lys av situasjonen, heter det i rapporten.

Les hele rapporten her (pdf).