Historisk arkiv

Kriminalitetsutviklingen i 2008

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

- justispolitisk status

– Tallene viser at kriminalitet i et samfunn er noe vi kan gjøre noe med, sa Storberget på dagens pressekonferanse. Assisterende politidirektør Refvik og justisministeren presenterte i dag tall for kriminalitetsutviklingen første halvår og justispolitisk status.

  Justisminister Knut Storberget og assisterende politidirektør Vidar Refvik presenterer justispolitisk status.

Justisminister Knut Storberget og assisterende politidirektør Vidar Refvik.

– Tallene viser at kriminalitet i et samfunn er noe vi kan gjøre noe med. Det er fullt mulig å begrense kriminaliteten i et samfunn, sa justisminister Knut Storberget på dagens pressekonferanse.

Justisministeren og assisterende politidirektør Vidar Refvik presenterte tirsdag justispolitisk status og kriminalitetsutviklingen i første halvdel av 2008.

- Vi er på vei mot målet om å forebygge bedre, oppklare mer, reagere raskere og rehabilitere bedre, sa Storberget. Regjeringen har i Soria Moria-erklæringen lagt rammene for en aktiv og helhetlig kriminalitetsbekjempelse. Etter snart tre år med rød-grønn regjering er soningskøen drastisk redusert og kriminalitetsutviklingen går i riktig retning på flere områder.

En aktiv helhetlig justispolitikk - justispolitisk status juli 2008

På vei mot et tryggere Norge - noen tall og fakta juli 2008

Kommenterte straffesakstall første halvår 2008 (Politidirektoratet)