Historisk arkiv

Justisministerens tiltak mot vold og overgrep mot barn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Justisministeren Knut Storberget deltok i dag i <a href="http://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Nyhetsarkiv/Hva-skjer-nyheter/2010-2011/Barnas-Sporretime-pa-Stortinget/">Barnas spørretime</a>&nbsp;på Stortinget. Årets spørretime omhandlet barns deltagelse og innflytelse. I den anledning hadde han med seg "<a href="~/link/1ce037bc5cbb4ba9acc5db66f0685a65.aspx?epslanguage=no">Barnas stortingsmelding</a>", en oversikt oversikt over tiltak regjeringen har gjennomført mot vold og overgrep mot barn.

Justisministeren Knut Storberget deltok i dag i Barnas spørretime på Stortinget. Årets spørretime omhandlet barns deltagelse og innflytelse. I den anledning hadde han med seg "Barnas stortingsmelding", en oversikt oversikt over tiltak regjeringen har gjennomført mot vold og overgrep mot barn.