Historisk arkiv

PST presenterer åpen trusselvurdering for 2010

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Justis- og politidepartementet

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) ønsker pressen velkommen til presentasjon av Åpen trusselvurdering for 2010 torsdag kl. 11.30. Justisministeren vil også være til stede.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) ønsker pressen velkommen til presentasjon av Åpen trusselvurdering for 2010 torsdag kl. 11.30. Justisministeren vil også være til stede.

Tid: Torsdag 18.februar kl 11.30.
Sted: PSTs lokaler, Nydalen allé 35.

Les mer på PSTs nettsider.