Historisk arkiv

PSTs åpne trusselvurdering for 2010

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) presenterte i dag sin åpne trusselvurdering. Justisministeren var til stede. Her kan du lese trusselvurderingen og se bilder fra presentasjonen.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) presenterte i dag sin åpne trusselvurdering. Justisministeren var til stede. Her kan du lese trusselvurderingen og se bilder fra presentasjonen.

 

Politiets sikkerhetstjenestes (PST) årlige trusselvurdering er en analyse av forventet utvikling innenfor PSTs hovedansvarsområder. Vurderingen retter fokus mot forhold som kan påvirke norsk sikkerhet og skade nasjonale interesser i 2010.

Vurderingens tidshorisont er derfor ett år fram i tid. I løpet av et år kan imidlertid uforutsette hendelser endre vurderingsgrunnlaget og slike hendelser kan få stor betydning for trusselsituasjonen.