Historisk arkiv

Status for handlingsplanen mot radikalisering og voldelig ekstremisme

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Regjeringen la frem sin handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme i desember 2010. Her er en oversikt over status for de 30 tiltakene i handlingsplanen.

Regjeringen la frem sin handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme i desember 2010. Her er en oversikt over status for de 30 tiltakene i handlingsplanen.

Handlingsplanen «Felles trygghet – felles ansvar» gjelder fra 2010 til 2013 og har fire innsatsområder: Økt kunnskap og informasjon, styrke myndighetenes samhandling, styrket dialog og økt involvering, og støtte til sårbare og utsatte personer.