Historisk arkiv

Motstand mot lokaldemokratiet på Svalbard

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Halvparten av innbyggerne i Longyearbyen er motstandere av lokaldemokratiet. Dette fremgår av rapporten ”Demokrati i motvind” som Justisdepartementet har fått overlevert fra Norsk institutt for by- og regionforskning.

Pressemelding

Nr.: 21 - 2006
Dato: 08.03.2006

Motstand mot lokaldemokratiet på Svalbard

Halvparten av innbyggerne i Longyearbyen er motstandere av lokaldemokratiet. Motstanden er størst blant dem som har bodd lenge på Svalbard. Dette fremgår av rapporten ”Demokrati i motvind” som Justisdepartementet har fått overlevert fra Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR).

Med opprettelsen av Longyearbyen lokalstyre i 2002 ble det innført lokaldemokrati på Svalbard. NIBR har evaluert lokalstyreordningen på oppdrag for Longyearbyen lokalstyre og Justisdepartementet.

Tre hovedspørsmål belyses i rapporten:

  1. Holdningene til lokaldemokratiet i Longyearbyen
  2. Lokalpolitisk deltakelse – ved valg og utenom valgene.
  3. Reformens betydning for tjenestene.

Motstanden mot lokaldemokratiet kan tolkes som en generell skepsis mot at Svalbard utvikler seg til å bli mer lik fastlands-Norge. Mange ser økt regelstyring og skatteøkning som en konsekvens av lokalstyreordningen.

Selv om valgdeltakelsen ved siste valg til lokalstyret var lav, er innbyggerne i Longyearbyen jevnt over ganske aktive i andre lokalpolitiske sammenhenger. Dette gjelder særlig folk som har bodd lenge på Svalbard, og folk som er kritiske til lokalstyreordningen. Innbyggerne synes i liten grad at de har fått mer innflytelse etter innføringen av lokaldemokrati. Tilfredsheten med tjenestene som tilbys i Longyearbyen er svært stor. Slik var det også før lokalstyret ble innført.

Bakgrunn – og veien videre
Det var det daværende Svalbardrådet som i sin tid tok initiativ til å få utredet spørsmålet om økt lokaldemokrati på Svalbard. Da lokalstyret ble opprettet, var et flertall av innbyggerne i Longyearbyen imot innføringen av lokalt demokrati. Evalueringen viser at mange nyankomne på Svalbard er positive, noe som kan tyde på at disse anser lokaldemokrati som et selvfølgelig gode. Justisdepartementet og Longyearbyen lokalstyre vil bruke rapporten til å videreutvikle lokaldemokratiet i Longyearbyen.

Evalueringen er i hovedsak basert på en telefonundersøkelse av samtlige innbyggere i Longyearbyen og intervjuer med til sammen 51 innbyggere.

Aktuell lenke
Demokrati i Motvind, NIBR-rapport 2006: 2 (pdf - 486 Kb)

Publisert: 08.03.2006