Historisk arkiv

Soningskøen stadig kortere - Regjeringen iverksetter straffegjennomføring med elektronisk kontroll

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Soningskøen for fengselsstraff som var oppe i nesten 2800 dommer i juni 2006, er redusert med 70 prosent og var på 833 dommer ved utgangen av juni i år. – Vi sa vi skulle fjerne soningskøen, og vi leverer, sier justisminister Knut Storberget.

Soningskøen for fengselsstraff som var oppe i nesten 2800 dommer i juni 2006, er redusert med 70 prosent og var på 833 dommer ved utgangen av juni i år. – Vi sa vi skulle fjerne soningskøen, og vi leverer, sier justisminister Knut Storberget. Hovedårsaken til nedgangen er at regjeringen har sørget for 398 nye fengselsplasser i perioden 2006 til 2008.

Ved tellingen 30. juni var soningskøen for ubetingede dommer nede i 833 dommer. Køen for samfunnsstraff har sunket med 60 prosent siden juni 2006, fra 306 til 122 dommer. 

Kriminalomsorgen har i de siste månedene gjennomført tiltak for å redusere bøtekøen. Antallet bøtesaker i kø er redusert fra 3380 i juni 2006 til 1814 saker 30. juni i år. – De ansatte i kriminalomsorgen har gjort en formidabel innsats, sier justisminister Storberget.

Elektronisk soning til høsten. Justisdepartementet etablerer 1. september 2008 et toårig prøveprosjekt med straffegjennomføring med elektronisk kontroll. – Dette bidrar til å øke kvaliteten i soningen og til å redusere tilbakefallet til ny kriminalitet, sier Storberget.

Ordningen etableres i 6 fylker; Oslo, Vestfold, Hedmark, Rogaland, Sogn og Fjordane og Troms. Straffegjennomføring med elektronisk kontroll vil på sikt tilsvare en fengselskapasitet på 130 plasser. Målgruppen for denne straffegjennomføringsformen er domfelte i fengsel med inntil 4 måneder igjen til forventet prøveløslatelse, og domfelte med dom på inntil 4 måneder som kan fullbyrdes i sin helhet med elektronisk kontroll.

Utviklingen av soningskøen (ubetingede dommer):Regional utvikling av ubetingede dommer:

 

Tiltak i ulike regioner:


Region øst (Oslo og Østfold): Ravneberget fengsel i Sarpsborg er utvidet med 9 nye plasser. Halden fengsel vil få 251 fengselsplasser og skal stå ferdig i april 2010. Det iverksettes prøveprosjekt med elektronisk kontroll i Oslo.


Region nordøst (Akershus, Hedmark og Oppland): Kapasiteten økes med 11 fengselsplasser ved Ila fengsel, forvarings- og sikringsanstalt. Vestoppland fengsel utvides med 7 plasser. Det iverksettes prøveprosjekt med elektronisk kontroll i Hedmark


Region sør (Buskerud, Vestfold og Telemark): Det iverksettes prøveprosjekt med elektronisk kontroll i Vestfold.


Region sørvest (Rogaland og Agderfylkene): Det etableres 20 nye fengselsplasser i Evje kommune og en ny overgangsbolig i Kristiansand med 15 plasser. Det iverksettes prøveprosjekt med elektronisk kontroll i Rogaland.


Region vest (Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal): Vik fengsel utvides 7 med plasser.  Det iverksettes prøveprosjekt med elektronisk kontroll i Sogn og Fjordane.


Region nord (Trøndelagsfylkene, Nordland, Troms og Finnmark): I Fauske er 18 nye fengselsplasser under etablering. Trondheim fengsel utvides med 10 forvaringsplasser. Det iverksettes prøveprosjekt med elektronisk kontroll i Troms.