Historisk arkiv

Skjerpede regler for familieinnvandring fra 2010

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Fireårskravet for familieetablering trer i kraft 1. januar 2010. Kravet er en oppfølging av tiltak 5 i regjeringens innstramningspakke fra september 2008 for å redusere asylankomstene.

Fireårskravet for familieetablering trer i kraft 1. januar 2010. Kravet er en oppfølging av tiltak 5 i regjeringens innstramningspakke fra september 2008 for å redusere asylankomstene.

Fireårskravet innebærer at personer som selv er flyktninger, har opphold på humanitært grunnlag eller har opphold på grunn av familieinnvandring, må ha fire års arbeid eller utdanning i Norge før det kan gis oppholdstillatelse til familiemedlemmer. Familieetablering innebærer at familieforholdet mellom referansepersonen og søkeren oppsto etter at referansepersonen kom til Norge.

– Det er nødvendig å gjøre innstramninger i innvandringspolitikken for å redusere asylankomstene til Norge. Det er imidlertid også et formål at fireårskravet skal fungere som en oppmuntring til å ta arbeid og utdanning, sier justisminister Knut Storberget.

Fireårskravet skal gjelde når søkeren er referansepersonens ektefelle eller forlovede. Det skal også gjelde når søkeren skal bli samboer med referansepersonen og partene ikke tidligere har bodd sammen i minst to år. Kravet om fire års arbeid eller utdanning skal ikke gjelde i de tilfellene der søkeren er et barn.

Det kan gjøres unntak fra fireårskravet dersom spesielle grunner, som hensynet til familiens enhet, taler for det. Nærmere bestemmelser er fastsatt i forskrift.

Fireårskravet skal gjelde for søknader som fremsettes etter 1. januar 2010.