Historisk arkiv

Tilbaketakelsesavtaler med Montenegro og Serbia

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Norge har inngått tilbaketakelsesavtaler med Montenegro og Serbia. I tillegg innføres visumfrihet overfor de samme landene og Makedonia fra 19. desember.

- Dette er i tråd med regjeringens mål om å få på plass gode tilbaketakelsesavtaler med flest mulig land. Med disse avtalene vil Norge kunne sende tilbake personer som har oversittet visumperioden, fått avslag på sin asylsøknad eller på annen måte oppholder seg ulovlig i Norge. I tillegg kan det forebygge at personer uten grunnlag for opphold kommer til Norge, sier justisminister Knut Storberget.

Avtalene regulerer samhandlingen mellom Norge og de nevnte landene knyttet til returspørsmål. De legger til rette for at returer kan gjennomføres på en smidig måte uten unødig tidsbruk.

Fra 19. desember 2009 trenger ikke personer fra Serbia, Montenegro og Makedonia visum for å reise til Norge. Det betyr at borgere fra disse landene, som har biometriske pass, kan reise på korttidsbesøk opp til 90 dager til Schengenområdet, inkludert Norge.

– Det er viktig at norske regler harmonerer med EUs regler for hvem som er visumfrie og visumpliktige til Schengenområdet. Dette vil gjøre det lettere for mennesker fra disse landene som for eksempel ønsker å reise på besøk til Norge i juleferien, sier justisministeren.

Visumfriheten omfatter hele Schengenområdet. Det innebærer visumfri innreise til EUs medlemsland, med unntak av Storbritannia og Irland, som ikke er med i Schengensamarbeidet.