Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Endring i domstolsloven

Dommere må søke om godkjenning for å kunne granske

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Dommere må snart søke om godkjenning for å kunne påta seg granskingsoppdrag utenfor dommerstillingen. Regjeringen har i dag besluttet å sette endringene i domstolloven i kraft med virkning fra 1. mars 2010.

– Dette er ikke et forbud mot deltakelse i gransking. Samfunnet har en interesse i å kunne nyttiggjøre seg dommernes kompetanse også utenfor rettssalen, men vi bør sikre oss mot at dommere engasjerer seg i prosesser som kan se uryddig ut utenfra, sier justisminister Knut Storberget.

Enkelte granskingsprosesser har de siste årene kommet i et kritisk søkelys. Langt på vei må det legges til grunn at dommerne selv kan vurdere hvilke oppdrag de kan ta del i, men slike beslutninger kan bli bedre fundert dersom dommeren må søke om godkjenning. – Lovendringen skal sikre at det vurderes grundig om den virksomheten som granskingen gjelder har en såpass stor samfunnsmessig betydning at det er rimelig at en dommer engasjerer seg. Endringen skal dessuten sørge for at rammene for oppdraget gir grunnlag for et faglig godt arbeid og et ryddig inntrykk. Det er derfor godt at regelen trer i kraft om ikke altfor lenge, sier Storberget.

Plikten til å søke godkjenning for sidegjøremål gjelder ikke for oppnevning til granskingsoppdrag som foretas av Kongen i statsråd eller Stortinget.

Samtidig overføres kompetansen til å avgjøre søknader om godkjenning av sidegjøremål for høyesterettsdommere fra Domstoladministrasjonen til Høyesterett.

Fra 1. mars oppheves også lovbestemte krav om eksamenskarakterer over et visst nivå for dommere og riksadvokat. Lovendringene er en konsekvens av at disse kravene ikke er tilpasset karaktersystemet etter universitets- og høyskoleloven. Det skal fortsatt stilles høye krav til dommeres faglige kvalifikasjoner og personlige egenskaper.

For ytterligere opplysninger, kontakt rådgiver Henriette Lund Busch (22 24 53 19)

Les mer: Prop. 5 L (2009-2010) Endringar i domstolloven mv. (sidegjeremål for dommarar m.m.)

Til toppen