Forsiden

Historisk arkiv

En rask og effektiv redningshelikoptertjeneste

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

– Regjeringen er opptatt av å få på plass en raskere og mer effektiv redningshelikoptertjeneste som kan komme flest mulig mennesker til unnsetning i en vanskelig situasjon, sier statssekretær Terje Moland Pedersen. I dag er det besluttet hvilke kriterier som skal danne grunnlag for anskaffelsen av nye redningshelikoptre.


– Regjeringen er opptatt av å få på plass en raskere og mer effektiv redningshelikoptertjeneste som kan komme flest mulig mennesker til unnsetning i en vanskelig situasjon, sier statssekretær Terje Moland Pedersen. I dag er det besluttet hvilke kriterier som skal danne grunnlag for anskaffelsen av nye redningshelikoptre.

Arbeidet med å fase ut dagens Sea King-redningshelikoptre til fordel for nye helikoptre innen 2020 er godt i gang. Regjeringens mål er at det skal kunne startes redning av 20 personer i nød innenfor 150 nautiske mil rett ut fra grunnlinjen innen to timer. I tillegg skal to kunne reddes helt ut mot ytterkanten av det norske redningsansvarsområdet. – Nødstedte langs hele kysten og på fastlandet vil få raskere hjelp enn i dag, sier Moland Pedersen.

Anskaffelsesprosessen videreføres. Den er basert på det anbefalte flerbrukskonseptet med en enhetlig flåte av anslagsvis 15 til 20 store helikoptre (som hver veier mellom 10-20 tonn) og et basemønster tilsvarende dagens. Som del av Regjeringens nordområdesatsning vil også fremtidig ambisjonsnivå og behov for redningsberedskap for Svalbard utredes nærmere.

De fremtidige redningshelikoptrene skal også videreføre nåværende oppgaver som luftambulanse og andre viktige samfunnsoppdrag.

Konseptet er gjennomgått av HolteProsjekt AS og Econ Analyse AS som eksterne kvalitetssikrere. Den totale levetidskostnaden for den nye helikopterflåten fra anskaffelse og frem til 2050 vil være mellom 29 - 39 milliarder kroner.

For mer informasjon vises det til konseptstudien ”Forstudie for ny redningshelikopterkapasitet” utarbeidet av Justisdepartementet v/Rednings- og beredskapsavdelingen og Ekstern kvalitetssikrers rapport.