Historisk arkiv

Slutt på siviltjeneste

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Regjeringen vil avvikle sivil verneplikt som tjenesteform. – Mannskap som fritas for militærtjeneste av overbevisningsgrunner skal ikke lenger avtjene sivil verneplikt, sier justisminister Knut Storberget.

Den sivile verneplikten er først og fremst opprettet for å støtte rekrutteringen til Forsvaret. Det har vært et stadig synkende søkertall til sivil verneplikt de senere årene, fra over 3 000 søkere for vel 10 år siden, til dagens nivå på rundt 350. Samtidig har Forsvarets behov for militære mannskap vært synkende. – Norge har ikke lenger behov for å utskrive mannskap til avtjening av sivil verneplikt, sier justisminister Knut Storberget.

Et lovforslag vil bli sendt på offentlig høring i juli.

I påvente av høringen skal det ikke kalles inn flere sivile vernepliktige. Mannskaper i tjeneste skal i utgangspunktet stå tjenesten ut.

– Vi er opptatt av å ivareta de ansatte, og vil i den forbindelse sette i gang en omstillingsprosess for medarbeiderne i Siviltjenesten. Samtidig vil vi takke for innsatsen både fra ansatte og fra de som har gjennomført siviltjeneste. Sivile vernepliktige har gjort en svært viktig jobb, og vi er sikre på at de vil bli savnet på tjenestestedene når tjenesten avvikles, sier Storberget.