Historisk arkiv

Rettferdig og inkluderende utdanning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

4. og 5. juni arrangerer OECD, i samarbeid med Kunnskapsdepartementet, en konferanse i Trondheim der ministere, forskere og eksperter skal samles for å diskutere tiltak for en mer rettferdig og inkluderende utdanning.

Konferansen ”Fair and Inclusive Education” arrangeres i Trondheim 3.- 4. juni og markerer avslutningen på OECDs samarbeidsprosjekt ”Equity in Education”, som har pågått siden 2003. I sluttrapporten "Equity in Education" – likeverdig utdanning, kommer OECD med sine anbefalinger om et rettferdig og inkluderande utdanningssystem.

- Når et barn begynner på skolen, skal ikke hans eller hennes muligheter til å lykkes være bestemt av foreldrenes inntekt, hvor mange hyllemeter med bøker de har eller hvilket land de kommer fra, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal i forbindelse med konferanse om likeverdig utdanning i Trondheim.

Ingen land har så langt klart å møte utfordringene med å skape utdanningssystemer som utjevner sosiale forskjeller fullt ut. Men noen har kommet lenger enn andre. Det finnes kunnskap om hva som fungerer, og hva som ikke gjør det. En ny rapport med ti punkter for en mer rettferdig og inkluderende skole, basert på erfaringer i ti land, deriblant Norge, presenteres på konferansen. 

OECDs visegeneralsekretær Aart de Geus  og kunnskapsminister Øystein Djupedal. Foto: Stian SchjølbergKunnskapsminister Øystein Djupedal deltar under hele konferansen, sammen med OECDs visegeneralsekretær Aart de Geus og lederen for OECDs utdanningsavdeling, Barbara Ischinger.