Historisk arkiv

Norske forskere publiserer mer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

For fjerde året på rad har norske forskere økt antall publiserte artikler. Antall publikasjonspoeng er økt med over 12 % fra 2007 til 2008. – Dette er en gledelig utvikling som viser at norske forskning er i fremgang, sier statsråd Tora Aasland.

For fjerde året på rad har norske forskere økt antall publiserte artikler. Antall publikasjonspoeng er økt med over 12 % fra 2007 til 2008. – Dette er en gledelig utvikling som viser at norske forskning er i fremgang, sier statsråd Tora Aasland. 

Det er to publiseringsnivåer, ett nivå (nivå 2) der vi finner  de mest prestisjetunge internasjonale vitenskapelige tidsskriftene, mens ett annet nivå (nivå 1) omfatter alle andre tidskrifter som blir godkjent som publiseringskanal av Universitets- og høgskolerådets publiseringsutvalg. Økningen på nivå 2 har vært hele 50 % siden 2005. 

-   Den betydelige publiseringsøkningen på nivå 2 viser at norske forskere i stadig sterkere grad gjør seg gjeldende på den internasjonale forskningsfronten, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland. - Dette viser at forskningspolitikken som har vært ført de senere år gir resultater sier hun. 

I dag arbeider nærmere 60 000 personer med forskning og utvikling i Norge. Investeringene i forskning har også økt betraktelig de senere årene. Målt i faste priser er den samlede forskningsinvesteringene i Norge nesten tredoblet siden 1981. Det er litt høyere enn den gjennomsnittlige veksten i OECD-området i samme periode. I 2007 ble det brukt 37,6 milliarder kroner på forskning og utvikling i Norge. Siden 2005 har det vært en årlig realvekst på nærmere åtte prosent. Den er den kraftigste realveksten siden midten 1980-tallet. 

Se mer informasjon http://dbh.nsd.uib.no/pub/