Historisk arkiv

Tidsbrukutvalget konkluderer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Gode råd om tidsbruk i skolen

Tidsbrukutvalget, som har vært ledet av fylkesmann Kirsti Kolle Grøndahl, legger fram sine konklusjoner 15. desember. Utvalget har gått i gjennom hva lærerne bruker tid på i sin skolehverdag og vil presentere forslag til tiltak.

Tidsbrukutvalget, som har vært ledet av fylkesmann Kirsti Kolle Grøndahl, legger fram sine konklusjoner 15. desember.

Utvalget har gått i gjennom hva lærerne bruker tid på i sin skolehverdag og presenterer 90 forslag til tiltak som vil føre til at lærerne får konsentrere seg om sine kjerneoppgaver: Undervisning, vurdering og planlegging av undervisningen.

Framleggelsen skjer: 

Tid:                 Tirsdag 15. desember kl. 08.45
Sted:               Auditoriet i R5, Akersgata 59 i Oslo  

Program:       Kirsti Kolle Grøndahl presenterer utvalgets rapport.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen mottar rapporten og kommenterer den videre prosessen. 

Mer om utvalgets mandat finner du her.

Hvem som har sittet i utvalget finner du her.

Pressekonferansen vil bli direkte overført på Kunnskapsdepartementets nettsider.