Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Konkrete mål for bedre gjennomføring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Både på nasjonalt og fylkeskommunalt nivå skal det for første gang settes konkrete mål for å redusere frafallet og øke gjennomføringen i videregående skole.

Både på nasjonalt og fylkeskommunalt nivå skal det for første gang settes konkrete mål for å redusere frafallet og øke gjennomføringen i videregående skole. Målet for gjennomført videregående opplæring settes til 75 prosent. I dag er det 69 prosent av årskullet som har fullført etter fem år. 

Elevkullet som denne høsten har startet på videregående, er det første som det settes konkrete måltall for. Det innebærer at det også settes tilsvarende mål for overgangene mellom hvert trinn. Det nasjonale målet at gjennomføringen skal øke med to prosentpoeng etter hvert av de tre årene opplæringen normalt varer, til sammen med seks prosentpoeng gjennom hele løpet.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen understreker at kampen for økt gjennomføring har topp prioritet.  Flere tiltak er allerede i gang gjennom prosjektet Ny Giv, og i statsbudsjettet for 2011 er det foreslått bevilget 175 millioner kroner til forsterket innsats på dette området, både nasjonalt og i fylkeskommunene.

Halvorsen mener det er svært viktig at både departementet og fylkeskommunene står sammen om konkrete mål:

- Både på nasjonalt og fylkeskommunalt nivå trenger vi mål som er ambisiøse, men realistiske. Oppnår vi målet om 75 prosent gjennomføring for dagens elever i 1. videregående, betyr det at over 3000 flere elever vil fullføre årlig. Det er et betydelig antall.

For første gang settes det måltall for overgangene mellom hvert trinn i videregående opplæring: - Det betyr at vi allerede høsten 2011 kan få de første signalene på hvordan tiltakene vi og fylkeskommunene setter inn virker. Vi kan på et mye tidligere tidspunkt følge opp elever som sliter og risikerer å falle fra. Med dagens målinger om gjennomføring fem år etter skolestart, ville ikke fått fasiten før i 2015.

Det er enighet om at hver enkelt fylkeskommune skal sette sine lokale mål. Disse kan variere etter situasjonen i hvert enkelt fylke. Det er meningen at disse regionale målene skal være klare våren 2011.

Nytt indikatorsett
For å systematisere arbeidet med måltall blir det utviklet nye indikatorer for å måle graden av gjennomføring. Disse kan deles i tre hovedgrupper:
- Overgangsindikatorer viser hvor mange elever som var i videregående opplæring på høsten som også er der høsten året etter.
- Frafallsindikatorer viser til elever som var utenfor videregående opplæring to år på rad.
- Gjennomføringsindikatorer viser til andelen elever som har fullført og oppnådd kompetanse innenfor en ønsket tidsperiode (i praksis 3-5 år)

Samarbeidet med fylkeskommunene - to hovedprosjekter
Gjennom Ny Giv kan samarbeidet med fylkeskommunene deles inn i to:

- Overgangsprosjektet som skal omfatte de 10 prosent svakest presterende elevene i 10. klasse. Disse elevene skal følges tett fra jul i 10. klasse til og med andre trinn i videregående. Viktige stikkord vil være samarbeid mellom ungdomstrinn og videregående og intensiv opplæring innen lesing, skriving og regning.

- Oppfølgingstjeneste/NAV prosjektet har som målgruppe ungdom som står helt uten opplæringstilbud eller arbeid. Dette omfatter fire prosent av elevene som skrives ut av 10. klasse og mellom 8 og 10 prosent av elevene som starter i første videregående.

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen