Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Riktig vurderingspraksis

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

- Det er viktig at regelverket om vurdering både fremmer læring og bidrar til mer rettferdig vurderingspraksis. Alt en elev viser av faglig kompetanse skal telle med, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Det er viktig at regelverket om vurdering både fremmer læring og bidrar til mer rettferdig vurderingspraksis. Alt en elev viser av faglig kompetanse skal telle med, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Kristin Halvorsen svarte på spørsmål i Stortingets spørretime i dag om vurderingspraksis i skolen og hvordan reglene skal forstås.

- Hvis eleven gjennom sin aktivitet i timen gir uttrykk for faglig innsikt og er med på å vurdere og helt opplagt anvender den kunnskapen eleven har fått i faget, vil det selvfølgelig gi læreren et bilde av hva slags kunnskaper eleven har, og det er med i grunnlaget for å kunne sette en standpunktkarakter. Men det er jo ikke slik at aktivitet i seg selv – hvis man jabber på innpust og utpust uten å gi uttrykk for noen form for kunnskap – skal ha noe betydning. Det tror jeg de fleste synes er rimelig greit å forholde seg til, sa Halvorsen.

Hun presiserte at:

  • Alt en elev viser av faglig kompetanse i forhold til kompetansemålene i fagets læreplan skal telle med som grunnlag for vurdering
  • Det skal gjelde uavhengig av om den faglige kompetansen kommer til syne i vanlige undervisningstimer eller i spesielle vurderingssituasjoner.
  • Fagkarakteren skal ikke påvirkes av manglende orden og oppførsel

- Læring kan være hardt arbeid. Derfor vil som regel innsats i skolearbeidet lønne seg og gi seg utslag i form av bedre karakterer, sier Halvorsen.

Lenke til Stortingets referat fra spørretimen

Til toppen