Historisk arkiv

Kunnskapsdepartementet

Flere vil fullføre videregående opplæring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Ferske tall fra regjeringens prosjekt for å øke gjennomføringen i videregående opplæring (Ny GIV), viser at flere enn før ligger an til å fullføre. De nye tallene gjelder overgangene mellom trinnene på videregående nivå og indikerer at det nasjonale målet om en økning på to prosent i løpet av 2013 vil bli nådd.

Hovedmålet for tiltakene i Ny GIV er at 75 prosent av elevene skal fullføre videregående opplæring i 2015, og kunnskapsminister Kristin Halvorsen er derfor fornøyd med at de nye gjennomføringstallene som viser at hovedmålet kan nås. Dersom 75 prosent av elevene fullfører, vil det innebære at 3000 flere elever enn i dag vil fullføre videregående hvert eneste år:

- Tallene vi presenterer nå viser at Ny GIV-arbeidet virker. Dette handler om å gi alle like muligheter. Videregående opplæring er nøkkelen til videre studier og arbeid senere i livet. Derfor har vi lagt full tyngde inn i samarbeidet med fylker og kommuner om å få flere gjennom videregående, sier kunnskapsministeren.

Fra i år utvides Ny Giv-ordningen til alle kommuner i landet. Nå skal alle ungdomsskoler tilby ekstra intensivopplæring i tiende klasse til elever som sliter faglig. Opplæringen for disse elevene er lagt opp ekstra variert og praktisk. På den måten vil flere få den kompetansen de trenger for å starte og fullføre videregående opplæring.

Flere går videre
De nye tallene fra sommeren 2011, viser at gjennomføringen mellom 1. og 2. trinn øker med 0,7 prosentpoeng, og gjennomføringsgraden fra 2. trinn til 3. trinn eller læreplass øker med 0,6 prosentpoeng.  I praksis betyr disse tallene at 500 flere elever går videre til andre klasse enn tidligere, mens 400 flere går videre fra andre til tredje klasse eller lære. Dette er om lag den utviklingen som må til for at å nå det nasjonale delmålet om en økning av gjennomføringsgraden mellom trinnene på to prosent innen 2013.

Tallene viser samtidig at noe færre elever fullfører de studieforberedende programmene i tredje klasse. Mange av de som ikke fullfører er elever som går påbygningsåret for å få studiekompetanse etter å ha gått to år på yrkesfag. Kunnskapsministeren er bekymret over denne tendensen:

- Mange som tar påbyggingsåret har svake forutsetninger for å klare overgangen til studiespesialisering. Dette er et svært teoretisk og intensivt år som stiller høye krav til elevene. Vi er nødt til å se nærmere på denne ordningen når det viser seg at så mange har problemer med å gjennomføre, sier Halvorsen.

Oppfølging av ungdom
Ny GIV driver også oppfølgingsprosjektet, som er et samarbeid mellom den fylkeskommunale oppfølgingstjenesten (OT), de videregående skolene, fagopplæringen og NAV for å fange opp ungdom som står utenfor både opplæring og arbeid. Antall ”ukjente ungdommer” i denne gruppen er nå lavere enn noen gang.  Ved opptellingen i juni 2012, var det 2515 ”ukjente ungdommer”, en nedgang fra over 10 000 for fem år siden.

Antallet ungdommer som har kommet i aktivitet, har økt gjennom hele skoleåret 2011-12, og rundt 9000 OT-ungdommer, fire av ti i denne gruppa, deltar nå i slike tiltak.

Faktaark om Ny GIV

Les mer i pressemeldingen her