Historisk arkiv

Finner ny giv på Danvik folkehøgskole

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Danvik folkehøgskole i Drammen arrangerer for første gang i år sommeraktiviteter for Ny GIV-elever. De 21 elevene på sommerkurset kommer fra hele landet, og får tilbud til å lære om foto, video og radio

Danvik folkehøgskole i Drammen arrangerer for første gang i år sommeraktiviteter for Ny GIV-elever. De 21 elevene på sommerkurset kommer fra hele landet, og får tilbud til å lære om foto, video og radio.

- Jeg synes det er veldig inspirerende å se hvordan folkehøgskolen har gitt et tilbud som gjør at elevene som har slitt med skolen, nå kaster seg over nye oppgaver med liv og lyst, sa kunnskapsministeren.

Erfaring viser at ungdommer i målgruppen til Ny GIV har større sannsynlighet for å droppe ut av skolen i overgangenen mellom ungdomsskole og videregående skole. Derfor er tiltak i løpet av sommeren også en del av Ny GIV. Hensikten er å gi nye erfaringer, faglig påfyll og en mykere overgang mellom skoleslagene for at disse elevene skal holde motivasjonen oppe. 

 

Fylkeskommunene er tildelt 13,5 millioner kroner til å sette i gang sommeraktiviteter i år. Alle fylkeskommuner har sommeraktiviteter/sommerskole i Ny GIV-regi. Midlene skal bidra til å finansiere sommeraktiviteter både for overgangene fra 10. trinn til Vg1, fra Vg1 til Vg2 og til ungdommer i Oppfølgingstjenestens målgruppe. I tillegg har folkehøgskolene fått tildelt 6 millioner kroner til å drive sommerskole for denne elevgruppen. En av skolene som deltar er Danvik folkehøyskole i Drammen.  

Danvik folkehøgskole arrangerer en mini-folkehøgskole i to uker for Ny Giv-elever som skal begynne på videregående skole. Målsettingen er at elevene skal få økt motivasjon for videre skolegang, få økt motivasjon til å lære grunnleggende ferdigheter gjennom praktiske aktiviteter, få økt selvinnsikt og tro på egne ferdigheter.I tillegg får de oppfølging og karriereveiledning i forbindelse med førsteinntak til videregående skole.

Elevene vil lage kortfilm, lære fotografering og være programleder i radiostasjonen ”Kanal 1” (Drammens Tidende) . Elevene bor på skolens internat, og det er opplegg både på dagtid og sosialt på kveldstid. Lærerne på sommerskolen er de samme som underviser på den vanlige folkehøgskolen.