Historisk arkiv

Norske bedrifter er positive til lærlinger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

95 prosent av lærebedriftene mener lærlingordningen er en god måte å rekruttere arbeidskraft på. Det viser en undersøkelse fra NIFU og FAFO.

–Dette er svært positiv lesning. Rapporten viser at det er rom for å øke antall lærebedrifter, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

De fleste lærebedriftene svarer at økonomi ikke er et stort problem for å ta inn en lærling. Det viser en kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen. Kartleggingen er gjennomført av forskerne Håkon Høst, Asgeir Skålholt og Torgeir Nyen. 800 virksomheter deltok i undersøkelsen.

En tredjedel av alle bedrifter uten lærling har vurdert å ta inn lærlinger. Halvparten av disse kan tenke seg å ta inn en lærling. Det er derfor et stort potensial for å øke antall lærebedrifter.

Rapporten viser at det finnes ingen systematiske forskjeller mellom bedrifter som tar inn lærlinger og bedrifter som ikke gjør det. Det er derfor et stort potensial for å øke antall lærebedrifter.

Mye å lære av lærlinger
- Jeg kan absolutt anbefale bedrifter å ta inn lærlinger! Jeg tror ansatte og ledere i bedriften lærer vel så mye som lærlingen selv. Vi må få flere bedrifter til å se hvor verdifulle lærlinger er. Når 95 prosent av lærebedriftene sier seg enig i at lærlingordningen er en god måte å rekruttere nye ansatte på, er det min påstand at bedrifter uten lærlinger går glipp av noe, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Bedrifter uten lærlinger antyder at økte tilskudd vil bidra til at de tar inn lærlinger. Samtidig sier de fleste bedrifter med lærlinger at økonomi ikke er et stort problem. Kritiske betingelser for å ta inn lærlinger er ifølge undersøkelsen tid, økonomi og oppfølging, samt det å kunne dele ansvaret for opplæringen med andre bedrifter. Undersøkelsen viser at opplæringskontorene har fått en stadig viktigere rolle som støttespiller for bedrifter og lærlinger.

Samfunnskontrakten
Det er inngått en samfunnskontrakt for flere læreplasser mellom myndighetene og organisasjonene i arbeidslivet. Her forplikter alle parter seg til å gjøre en ekstra innsats for å øke antall læreplasser med 20 prosent innen 2015. Dette utgjør i overkant av 3000 flere læreplasser. Bare et halvt år etter at kontrakten var skrevet under hadde 6-700 flere læreplasser blitt etablert i Norge.

-Regjeringen legger fram en stortingsmelding som blant annet handler om videregående opplæring og fag- og yrkesopplæringen våren 2013. Meldingen legger grunnlaget for det viktige arbeidet vi skal gjøre for i å forbedre videregående opplæring i årene framover, sier Halvorsen.

Hele rapporten om lærebedriftsundersøkelse fra NIFU leser du her.