Historisk arkiv

Holbergprisen delt ut til Jürgen Habermas

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Professor Jürgen Habermas mottok i dag Holbergprisen 2005 av kunnskapsminister Øystein Djupedal i Håkonshall i Bergen.

Holbergprisen 2005 delt ut til Jürgen Habermas

- Det er en glede å kunne tjene det som er Holbergprisens formål, nemlig å hjelpe og trekke humanioras bleknede ansikt ut av skyggen av de heldigere disipliner, sa Jürgen Habermas i sin takketale under utdelingsseremonien som fant sted i Håkonshallen i Bergen onsdag 30. november 2005.

Det er andre gang Holbergs internasjonale minnepris for fremragende vitenskapelig arbeid innen humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi deles ut i år. Prisen er på 4,5 millioner norske kroner.

- Et viktig mål for den sittende regjeringen er å bidra til et levende demokrati og offentlige debatter som er lydhør for mangfoldet av meninger. Jeg setter stor pris på den inspirasjonen og kunnskap som professor Habermas’ vitenskapelige arbeider bidrar med gjennom sin forståelse av mellommenneskelig kommunikasjon og offentlig debatt, sa kunnskapsminister Øystein Djupedal, som foresto den høytidelige overrekkingen av prisen.

- Regjeringen ønsker også at Holbergprisen skal stimulere barn og unges interesse for tema knyttet til prisen og øke forståelsen for forskning innenfor disse feltene. Holbergprisen i fjor og i år har bidratt til stor medieinteresse for prisvinnernes fagfelt. – Jeg håper og tror at slik medieomtale kan inspirere til diskusjoner og stille tenkning både blant unge og voksne i Norge og i utlandet, uttalte Djupedal.

Takk til norske kollegaer
Habermas takket både varmt og ydmykt for prisen, også som et uttrykk for anerkjennelsen av en hel generasjon tyske filosofer som begynte på universitetet etter den andre verdenskrig og tok på seg den utfordringen det var å skulle fornye omdømmet og kraften til en tradisjon hvis moralske ryggrad nylig var knekket.

- Den uforbeholdne mottakelsen vi opplevde hos kollegaer i land som Norge – også fra dem som kunne hatt gode grunner for å være mer tilbakeholdne – var en stor hjelp og støtte, sa Habermas, som også benyttet anledningen til å hylle prisens navngiver Ludvig Holberg:

- Den sympati jeg føler for denne selvstendige og fryktløse tenkerens kreativitet og spontanitet er den samme følelsen som igjen og igjen vekkes i meg av den vennlige innstillingen jeg opplever når jeg kommer til dette landet og møter mine anerkjente norske kollegaer, sa prisvinneren.

Banebrytende
Jürgen Habermas, f. 1929, er professor emeritus ved Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main i Tyskland. Fra juryens begrunnelse for å gi ham prisen heter det blant annet han ”har skapt banebrytende teorier om diskurs og kommunikativ handling og dermed utviklet nye perspektiver på demokrati og rett.”

- Denne seremonien er ikke bare en feiring av en fremragende vitenskapsmann av stor betydning for det vitenskapelige miljøet. Den gir oss også en mulighet til å understreke den grunnleggende betydningen av innsikt i vår individuelle og kollektive selvforståelse, sa styreleder for Ludvig Holbergs minnefond Jan Fridthjof Bernt i sin tale.

Klikk her for å lese statsråd Øystein Djupedals tale ved utdeling av Holbergprisen

Klikk her for å lese statsråd Øystein Djupedals tale ved utdeling av Holbergprisen i skolene

Mer info: www.holberg.uib.no

For nedlasting av bilder, taler og informasjon