Historisk arkiv

Holbergprisen til amerikansk kulturteoretiker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Holbergprisen 2008 går til den amerikanske kulturteoretikeren professor Fredric Jameson. – Med sin spennende og vidtfavnende forskning er Jameson en verdig vinner av Holbergprisen, sier statsråd Tora Aasland.

Fredric R. JamesonHolbergprisen 2008 går til den amerikanske kulturteoretikeren professor Fredric Jameson. – Med sin spennende og vidtfavnende forskning er Jameson en verdig vinner av Holbergprisen, sier statsråd Tora Aasland. Prisbeløpet på 4,5 millioner kroner går fra Ludvig Holbergs minnefond som regjeringen opprettet i 2003.

Holbergprisen deles ut for fremragende vitenskapelig arbeid innenfor humaniora, samfunnsvitenskap, jus og teologi.

Fredric Jameson (født 1934) er en sentral skikkelse innenfor kulturteorien. Han er professor i litteratur og fransk ved Duke University i USA. Jameson tildeles Holbergprisen for sin forskning på forholdet mellom samfunnet og kulturelle objekter som litterære verk, bygninger og musikkstykker. Samtidig har han utviklet vestlig marxistisk kulturell teori i en ny retning. Foruten litterære studier og kulturteori har Jameson levert viktige bidrag innen blant annet arkitektonisk teori, estetikk, film- og fjernsynsstudier og historie. Jamesons forskning har hatt ekstraordinær innflytelse både i Europa, Nord-Amerika og Asia. – Jeg merker meg at Jamesons arbeid kjennetegnes av både tverrfaglighet og åpenhet for andre forskningstradisjoners synspunkter, sier Aasland.  

Nils Klimprisen for yngre forskere tildeles i år religionssosiologen Anne Birgitta Pessi ved Finlands Akademi. Pessi har blant annet oppnådd anerkjennelse for sine nyskapende bidrag innen forskningen på sammenhengen mellom tro og frivillighet og for å ha utviklet en ny teoretisk tverrfaglig motivasjonsmodell. 

Holbergprisen og Nils Klimprisen deles i år ut for femte gang. Holbergprisen har sitt navn etter den norsk-danske akademikeren og dramatikeren Ludvig Holberg (1684–1754). Hoveddelen av Holbergs forfatterskap bestod av faglige skrifter, deriblant betydelige verk innenfor europeisk og dansk-norsk historie, jus og statsvitenskap.   

Regjeringen tok i 2003 initiativ til å opprette Ludvig Holbergs minnefond med en fondskapital på 200 millioner kroner. Fondet forvaltes av Kunnskapsdepartementet.

Den årlige avkastningen tildeles Universitetet i Bergen, som har ansvar for tildeling til prisvinneren og den øvrige disponering av midlene. Formålet med prisen er å heve fagenes status i samfunnet og å stimulere barn og unges interesse for fagene.   

Jameson vil motta prisen under en seremoni i Håkonshallen i Bergen 26. november.   

Les mer på nettsidene www.holbergprisen.no