Historisk arkiv

Nytt styre i Norges forskningsråd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Selvstendig næringsdrivende Ingvild Myhre, Oslo, er oppnevnt som ny leder for hovedstyret, og rektor Jarle Aarbakke ved Universitetet i Tromsø er oppnevnt som ny nestleder.

Ved kongelig resolusjon er det i dag oppnevnt nytt hovedstyre for Norges forskningsråd for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2014.

- Forskningsrådet er en helt sentral institusjon i norsk forskning, og regjeringen har derfor lagt vekt på å sette sammen et visjonært og kompetent hovedstyre, sier statsråd Tora Aasland.

Selvstendig næringsdrivende Ingvild Myhre, Oslo, er oppnevnt som ny leder for hovedstyret, mens rektor Jarle Aarbakke ved Universitetet i Tromsø, er oppnevnt som ny nestleder. Myhre er sivilingeniør og har lang erfaring blant annet som leder i flere forskningsintensive bedrifter. Hun har videre solid erfaring som styreleder i offentlige og private virksomheter.  

De øvrige medlemmene i det nye hovedstyret er:

  • Prorektor for forskning ved NTNU Kari Melby (leder for divisjonsstyret for fag- og disiplinutvikling, og utviklingen av forskningssystemet)
  • Administrerende direktør i HSH Vibeke Hammer Madsen (leder for divisjonsstyret for forskning og innovasjon i og for næringslivet)
  • Prosjektleder ved Universitetet i Oslo Tor Saglie (leder for divisjonsstyret for velferdssamfunnets utfordringer knyttet til områdene helse, velferd og utdanning)
  • Direktør i Kongsberg Gruppen ASA Sverre Gotaas (leder for divisjonsstyret for globale utfordringer knyttet til områdene energi, miljø og klima)
  • Direktør i Vestlandsforskning Agnes Landstad
  • Professor ved Norges Handelshøyskole Jarle Møen
  • Konsernsjef i Nofima AS Øyvind Fylling-Jensen

Direktør Anna Aabø i IRIS er oppnevnt som 1. varamedlem og rektor Knut Arne Hovdal ved Høgskolen i Nord-Trøndelag er oppnevnt som 2. varamedlem.

Kari Melby og Vibeke Hammer Madsen har sittet i hovedstyret tidligere. De øvrige medlemmene og varamedlemmene er nye i hovedstyret.