Historisk arkiv

Toppkonferanse om forskning og høyere utdanning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Statsministeren, kunnskapsministeren og næringsministeren inviterer næringslivstopper til seminar om forskning i næringslivet. Seminaret arrangeres i forbindelse med kunnskapsministerens kontaktkonferanse med universiteter og høyskoler, hvor kvalitet og relevans i høyere utdanning er tema.

Statsministeren, kunnskapsministeren og næringsministeren inviterer næringslivstopper til seminar om forskning i næringslivet. Seminaret arrangeres i forbindelse med kunnskapsministerens kontaktkonferanse med universiteter og høyskoler, hvor kvalitet og relevans i høyere utdanning er tema.

Tid: Tirsdag 15. januar kl. 09.30 – 17.00

Sted: Grand Hotel, Karl Johans gate 31, Oslo

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen ønsker velkommen klokken 10.00, før statsminister Jens Stoltenberg holder åpningsinnlegget. Nærings- og handelsminister Trond Giske vil oppsummere fra kl. 11.35.

Konsernsjef i Telenor, Jon Fredrik Baksaas, konserndirektør i Norsk Hydro, Svein Richard Brandtzæg og administrerende direktør i Medistim ASA, Kari E. Krogstad innleder om erfaringer fra næringslivet.

Kl. 13.10 vil kunnskapsminister Kristin Halvorsen dele ut Likestillingsprisen for 2012 på totalt 2 millioner kroner til et universitet eller høyskole som har utmerket seg i sitt arbeid med likestilling.

Kl. 13.25 vil kunnskapsministeren innlede kontaktkonferansen om hennes ambisjoner for høyere utdanning.

Les program for dagen her 

Konferansen sendes direkte på web-TV. Følg med på www.kd.dep.no