Tidligere statssekretær i Kunnskapsdepartementet Per Botolf Maurseth (SV)

I perioden 01.09.06-18.10.07.

Født: 1969

Utdanning:
Dr. Polit i samfunnsøkonomi, Universitetet i Oslo (2001)
Cand. Oecon, Økonomisk Insitiutt, Universitetet i Oslo (1995)

Yrkeserfaring:
2005-2006: Seniorforsker og avdelingsleder, Norsk Utenrikspolitisk Intitutt, avdeling for internasjonal økonomi.
2001-2005: Seniorforsker, Norsk Utenrikspolitisk Intitutt, avdeling for internasjonal økonomi.
1995-2001: Forsker og doktorgradsstipendiat, Norsk Utenrikspolitisk Intitutt, avdeling for internasjonal økonomi.

Rikspolitiske verv:
Medlem i internasjonalt utvalg i Sosialistisk Venstreparti(1997-2007)
Sentralstyremedlem i Sosialistisk Ungdom (1992-1994)
Landsstyremedlem i Sosialistisk Ungdom (1989-1990)

Lokalpolitiske verv:
Medlem i styret Oslo Sosialistisk Venstreparti (1995-2002)
Medlem i styret i Sør-Trøndelag Sosialistisk Venstreparti (1990-1992)
Leder i Sør-Trøndelag Sosialistisk Ungdom (1989-1990)