Historisk arkiv

Språk åpner dører! (2005-2009)

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Strategi for styrking av fremmedspråk i grunnopplæringen 2005-2009.

"Språk åpner dører" er en strategi for styrking av fremmedspråk i grunnopplæringen (2005-2009). Revidert utgave januar 2007.

”Språk åpner dører” er en strategi for styrking av fremmedspråk i grunnopplæringen (2005-2009). Revidert utgave januar 2007.

Klikk her for å åpne strategiplanen