Norsk vitenskapsindeks

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

- En felles database for vitenskapelig publisering

Kunnskapsdepartementet har satt ned et prosjekt som legger til rette for etablering av Norsk vitenskapsindeks (NVI) - en felles publikasjonsdatabasen for universitets- og høyskolesektoren, instituttsektoren og de regionale helseforetakene.