Vitenskapsåret 2011

Målet er å stille åpne spørsmål – gjerne de store spørsmålene – og invitere til allmenn diskusjon og debatt om høyere utdanning, forskning og innovasjon.