Historisk arkiv

Ny forskrift til lov om stedsnavn fastsatt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Kultur- og kirkedepartementet har fastsatt ny forskrift om skrivemåten av stedsnavn. Forskriften er fastsatt med hjemmel i lov 18. mai 1990 nr. 11 om stadnamn og vil gjelde fra 1. juni 2007.

Kultur- og kirkedepartementet har fastsatt ny forskrift om skrivemåten av stedsnavn. Forskriften er fastsatt med hjemmel i lov 18. mai 1990 nr. 11 om stadnamn og vil gjelde fra 1. juni 2007.

Den nye forskriften er et resultat av de endringene som ble innført i stedsnavnloven i 2006. Departementet har samtidig utarbeidet en rettledning til forskriften. Rettledningen inneholder noen definisjoner og presiseringer relatert til innholdet i forskriften, og en del praktisk informasjon om navnekonsulenttjenesten.